• údržba travnatých ploch, keřů a stromů
  • údržba pochozích a zpevněných ploch
  • prevence a odstranění graffiti
  • oprava asfaltových a betonových ploch
  • úklid veřejného prostranství