Ve spolupráci s našimi zákazníky produktů BORNIT zajišťujeme aplikaci hydroizolačních materiálů a některé doplňkové práce při výstavbě a opravě silnic. Našimi partnery jsou zkušené a prověřené firmy, se kterými spolupracujeme již řadu let.

Hydroizolace staveb a konstrukcí

hydroizolace základů a spodní stavby hydroizolace konstrukcí z obvyklých stavebních materiálů ošetření a izolace silážních jam hydroizolace vodních nádrží

pokračovat..

Opravy a rekonstrukce silnic

tvorba pracovních spár v asfaltovém a betonovém povrchu sanace mrazových trhlin v asfaltovém povrchu pokládka geomříží rekonstrukce kanálových vpustí sanace děr ...

pokračovat..