• tvorba pracovních spár v asfaltovém a betonovém povrchu
  • sanace mrazových trhlin v asfaltovém povrchu
  • pokládka geomříží
  • rekonstrukce kanálových vpustí
  • sanace děr a výtluků
  • oprava zestárlých a narušených asfaltových povrchů